Herinnering
Denkt u er aan dat de groepen 1 en 2 op donderdag 13 en vrijdag 14
februari vrij zijn?