Laatste schooldag
In tegenstelling tot een eerdere vermelding zal de laatste schooldag op
donderdag 2 juli plaatsvinden. Alle kinderen gaan die dag de hele dag naar
school.