Oproep nieuwe MR-leden
 Aan het einde van dit schooljaar loopt voor 2 MR-leden uit de oudergeleding de termijn af. Eén lid neemt na 2 termijnen afscheid van de MR en het andere lid heeft aangegeven wel te willen verlengen voor de 2e termijn. Wat doet de MR? Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de klankbordgroep of de OAC. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. Een MR-lid kan maximaal 2 termijnen van 3 jaar vervullen. Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? Stuurt u dan uiterlijk voor 15 maart 2020 per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar mrderegenboog@chronoscholen.nl waarin u kort aangeeft wie u bent en waarom u in de MR wilt. Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Obine Voogd (voorzitter MR).