IKC De Regenboog
 Binnen kc De Regenboog hebben we de intentie te groeien tot een IKC. CBS De Regenboog en St Welluswijs kinderopvang zijn enthousiast over deze gedachte.
Wilt u weten wat een IKC is? Bekijk dan dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=29J9xFpALmQ&list=PLnv7p XvDvxRw61pmIMGsxA_IuAJHkEAgR
De eerste periode hebben we gebruikt om elkaar beter te leren kennen en te leren begrijpen. Het begin is er en er is een IKCwerkgroep gevormd met leerkrachten en pedagogisch medewerkers. In die werkgroep wordt gesproken over de kansen en mogelijkheden die een IKC met zich meebrengt. Er worden ook reeds afspraken gemaakt om hier verder invulling aan te geven. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat kinderen vanuit de peuterspeelzaal allemaal warm overgedragen worden naar school (ipv via formulier). Ouders van de peuterspeelzaal zijn hiervan reeds op de hoogte gesteld. Wanneer de tijd daar rijp voor is worden ook oudercommissie en ouders verder betrokken in de visievorming rondom IKC ontwikkeling voor De Regenboog. Het lijkt ons goed om het doel waaraan we werken nogmaals te benoemen. Op deze manier weet u als ouder waar we met elkaar aan werken:
• Ons integrale kindcentrum (IKC) is een basisvoorziening voor alle kinderen van 2-13 jaar
• Er is sprake van een gezamenlijke pedagogisch en educatieve visie en er is een (gezamenlijke) aansturen op het geheel • Het IKC bestaat uit basisonderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang. Daarnaast werken we intensief samen met andere partijen zoals bv logopedie, fysio en cjg.
• Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van 0 tot 13 jaar en is er sprake van een lijn in zorg, afstemming en communicatie met ouders, kinderen en de wijk.
• De kinderen worden in het IKC uitgedaagd zich breed te ontwikkelen.

Prachtige uitgangspunten en ambities waar we met heel veel enthousiasme en plezier mee verder gaan.