PBS
(kijk ook op https://deregenboogswpbs.yurls.net/nl/page/1005649 )
Volgende week gaan de lessen over: Goed gedrag schoolplein/fietsenstalling
*We lopen met de fiets aan de hand.
*We verlaten de fietsenstalling als we onze fiets netjes hebben weggezet.
*We gaan respectvol om met de fietsen.
* In de pauze blijven wij uit de fietsenstalling.
*We zetten onze fiets op slot en doen de sleutel in het sleutelbakje in de klas of in je la of tas.
* We zorgen voor een nette fietsenstalling