Dancebattle
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 5 afgedanst.
Uiteindelijk mochten vier paren door naar de Dancebattle op zaterdag 21
maart.
De Regenboog wordt dan vertegenwoordigd door: Sem K, Ruben H.,
Roan T, Chiel M., Katy P, Saar S, Phylein L. en Yuna G.
Heel veel succes gewenst!