Coronavirus
Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, maken ook
scholen zich zorgen over de mogelijke verspreiding. Er is momenteel geen
aanleiding om scholen te sluiten. Wel is het belangrijk
voorzorgsmaatregelen te nemen. Op de websites van de rijksoverheid en
het RIVM is meer informatie te vinden.
Scholen hoeven hun deuren niet te sluiten in verband met het
coronavirus. Mocht er aanleiding zijn voor zware twijfels, dan dient de
school eerst overleg te hebben met de lokale GGD. Deze GGD kan in
overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school of
onderwijsinstelling te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de
burgemeester moeten scholen op grond van de
bekostigingsvoorwaarden onderwijs verzorgen.
Kinderen gaan dus gewoon naar school. Als iemand echter in de eerste
twee weken na terugkeer uit een risicogebied gezondheidsklachten krijgt
(koorts met luchtwegklachten), dan moet hij/zij thuisblijven en direct
telefonisch contact opnemen met de huisarts.
Scholen kunnen eenvoudig voorzorgsmaatregelen nemen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
· Regelmatig handen wassen
· Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
· Papieren zakdoekjes gebruiken

Het RIVM en de rijksoverheid bieden actuele informatie over het
coronavirus. Scholen kunnen ook bij de regionale GGD terecht voor
vragen.
Voor verdere informatie kun je ook nog terecht op de volgende sites:
site van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
site van de

overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Voor algemene vragen belt u het landelijke informatienummer 0800-
1351.