Wijziging studiedag 10 juni
De jaarvergadering wordt van 10 juni naar 17 juni verplaatst. Uw
kind(eren) is/zijn dan op 17 juni vrij i.p.v. de 10 juni.