Studiedag 17 maart
Op dinsdag 17 maart vindt de studiedag plaats voor het schoolteam.
De kinderen zijn die dag vrij. Wilt u gebruik maken van de BSO, dan kunt
u dit via de site van Welluswijs digitaal aanvragen. Bij minimaal vijf
aanmeldingen kan er een BSO groep worden gedraaid. Voorwaarde is wel
dat, i.v.m. de verzekering, u een contract heeft bij Welluswijs.