PBS
Volgende week gaan de lessen over:
Goed gedrag toiletten

*We wassen onze handen na toiletgebruik.
*We trekken door na gebruik.
*We gunnen anderen hun privacy.
*We gooien papieren handdoekjes in de afvalbak.
*We melden het als er iets mis is.
*We gebruiken het toilet/toiletpapier/papieren handdoekjes op de juiste
manier
*We gebruiken de wc-kaartjes in de klas.

(kijk ook op https://deregenboogswpbs.yurls.net/nl/page/1005649 )