juf Gea
Zoals ik in de vorige Nieuwsboog al schreef, zal juf Gea haar
werkzaamheden op 11 mei nog niet gaat hervatten. Haar nekhernia geeft
dusdanig veel klachten dat op advies van de bedrijfsarts besloten is haar
ziekteverlof te verlengen. Wel mag ze op therapeutische basis enige
werkzaamheden op school verrichten. Zij wordt op de maandag,
woensdag en donderdag vervangen door Roelie Koops. Juf Winette zal de
dinsdagochtend voor haar rekening nemen, juf Gea de dinsdagmiddag.