De laatste puntjes op i voor de heropening
Afgelopen week zijn we bezig geweest de school zo in te richten dat er
voor kinderen en personeel een zo veilig mogelijke omgeving is ontstaan.
Ter aanvulling op het draaiboek kunnen wij u melden dat er in het
gebruik van de buitendeuren niets is gewijzigd, de kinderen gebruiken
dezelfde buitendeur die ze ook voor de coronacrisis gebruikten. Door het
hebben van veel buitendeuren is een afwijkende looprichting ook niet
noodzakelijk.
De groepen 3 t/m 8 gaan bij het verlaten van de school na elkaar naar
buiten. Zie onderstaand schema.
De ouders met kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben inmiddels
informatie gehad over hoe zij hun kinderen moeten ophalen.
Daarnaast wil ik u vragen zoveel mogelijk te voet of met de fiets te
komen.
Wilt u nogmaals het draaiboek goed doornemen, voor uw eigen
veiligheid, maar ook die van anderen?