Studiedag 17 juni
Door de Coronacrisis komt de studiedag op woensdag 17 juni te vervallen.
Dit betekent dat uw kin(eren) die dag niet vrij zijn.