Vervolg schoolrooster
Na het Hemelvaartweekend (maandag 25 mei) is het de beurt aan groep
A om op school te komen, groep B wordt dinsdag 26 mei weer op school
verwacht.