Start tweede peuterspeelzaalgroep
Aanstaande maandag- en donderdagochtend start er een tweede
Peuterspeelzaalgroep. Zij nemen hun intrek in het lokaal van de BSO
groep ‘De Haaien’(lokaal G).