Kamp/schoolgeld
Binnenkort hoort u van ons hoe we invulling gaan geven aan het
school/kampgeld dat u betaald heeft. Mocht er dit schooljaar of begin
volgend schooljaar nog een alternatief mogelijk zijn, dan zullen wij u
hierover informeren.