Noodopvang(herh.)
Voor ouders waarvan minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal
beroep en die zelf geen opvang kunnen regelen, bestaat nog steeds de
mogelijkheid voor noodopvang. Deze noodopvang(schooltijden) vindt in
de klas van uw kind plaats. Mocht blijken dat er grote aantallen kinderen
gebruik gaan maken van deze noodopvang, dan zal er naar een andere
oplossing worden gezocht.
Wilt u gebruik van noodopvang, geef dit dan twee dagen voordien aan mij
door. s.donker@chronoscholen.nl
De reguliere BSO zal vanaf 11 mei nog niet zo draaien als u gewend was.
Wat ze wel gaan doen is een BSO draaien die alleen open is voor kinderen
op de dagen dat ze naar school gaan. Verder kunnen ouders geen extra
uren afnemen en alleen maar het aantal keren komen wat overeenkomt
met hun contract. Kortom, ook de organisatie van de BSO gaat op de kop.