Verlaten van de school
Kleuters worden met het principe kiss and ride(walk) van het kleuterplein
opgehaald.
Maandag, dinsdag, donderdag
groep: 3 14.40 uur groep 4 14.45 uur groep 6 14.50 uur
groep: 4/5 14.40 uur groep 7 14.45 uur groep 8 14.50 uur

groep 5

woensdag
groep: 3 12.10 uur groep 4 12.15 uur groep 6 12.20 uur
groep: 4/5 12.10 uur groep 7 12.15 uur groep 8 12.20 uur
groep 5
vrijdag
groep: 5, 6, 7 en 8 zie maandag, dinsdag en donderdag
groep: 3 11.55 uur groep 4 12.00 uur

Moet u meerdere kinderen ophalen, dan kunnen de oudsten kinderen
wachten op het schoolplein. Zodra zij u in het vizier krijgen, kunnen ze het
plein aflopen en met u huiswaarts keren.