Complimenten
Ik wil u langs deze weg bedanken voor uw begrip en medewerking van de
afgelopen week. Voor ons was het best spannend of de gemaakte
afspraken in de praktijk ook zouden werken. Gelukkig kunnen we
terugkijken op een week die goed verlopen is.