PBS
De komende weken ligt de nadruk op de hygiëne maatregelen.
*We wassen onze handen 20 sec.na toiletgebruik, voor en na het eten,
na hoesten of niezen
*Desinfecteren handen bij aankomst op school
* we geven instructie om in de ellenboog te hoesten
*We gooien papieren handdoekjes in de afvalbak.
*We geven instructie om contact van handen met ogen en mond te
vermijden
*We gebruiken het toilet/toiletpapier/papieren handdoekjes op de juiste
manier

(kijk ook op https://deregenboogswpbs.yurls.net/nl/page/1005649 )