Volledige opening school
Aanstaande maandag gaat de school weer volledig open voor alle
kinderen. Vanaf die datum zal de noodopvang en het nog incidenteel
gegeven afstandsonderwijs komen te vervallen.
Hierbij de maatregelen die gelden voor het basisonderwijs.
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter
afstand bewaard worden. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5
meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de
werkzaamheden noodzakelijk is. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het
schoolplein of in de school. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak
hun handen wassen. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met
dezelfde groep of klas. Na school gaat iedereen direct naar huis of de
BSO.
Aangezien de sportaccommodatie De Citadel tot 1 juli gesloten is, zullen
de gymlessen nog zoveel mogelijk buiten worden gegeven.
Het inloopmoment vanaf 8.15 uur blijft. Wilt u uw kin(eren) niet te vroeg
naar school sturen?
Ouders met kinderen in de groepen 1 en 2 hebben inmiddels bericht
gehad op welke wijze het brengen en halen met ingang van 8 juni vorm
zal krijgen.