Vrijwillige oudergesprekken
Omdat ook nu de ouders de school nog niet mogen betreden, hebben we
de vrijwillige oudergesprekken in een andere vorm gegoten.
Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om met de
leerkracht(en) van uw kind(eren) een gesprek te hebben, dan vragen we
u een mail te sturen met een verzoek.
De betreffende leerkracht maakt dan voor week 15 t/m 19 juni met u
een belafspraak. Opgave voor een telefoongesprek kan tot 8 juni.
Aangezien wij nagenoeg geen toetsgegevens hebben, zal de nadruk van
het gesprek liggen op het sociaal en emotioneel welbevinden van uw
kind(eren).