Terugbetaling kampgeld groep 8
Ouders met kinderen in groep 8 krijgen het betaalde bedrag voor het
schoolkamp teruggestort. Het betreft € 25,- uit de ouderbijdrage en € 50,-
dat apart is betaald. U kunt dus binnenkort een bedrag van € 75,- op uw
rekening tegemoet zien.