Inloopmoment
We zien op dit moment dat veel kinderen op het schoolplein wachten tot
het 8.25-8.30 uur is en dan pas naar binnen gaan. Het is de bedoeling dat
zij vanaf 8.15 uur al naar binnen lopen, hiermee wordt een vermenging
van de groepen grotendeels voorkomen. In de klassen is hierover al met
de kinderen gesproken, wilt u dit ook onder de aandacht brengen van uw
kind(eren)?
Na een week volledig te hebben gedraaid, zien we dat er soepeler met de
coronamaatregelen wordt omgegaan.

Agenda

Juni/Juli
15 t/m 19 juni vrijwillige
oudergesprekken
22 t/m 26 juni Papiercontainer
1 juli aangepast afscheid groep 8
2 juli laatste schooldag
3 juli kinderen vrij
4 juli begin zomervakantie
Verjaardagen Juni
13 Thijs Smit 10 jr. gr. 6
16 Eline van Wezel 9 jr. gr. 5B

Van de
ouderactiviteitencommissie
Indien er sprake is van
bijvoorbeeld: - Geboorte -
langdurige ziekte - Ziekenhuis
opname in de familie - Overlijden
Dan graag een mailtje sturen naar
liefenleedregenboog@gmail.com.
De OAC kan er dan aandacht aan
besteden, dit in het kader van
omzien naar elkaar.

Wij vragen u dringend om als ouders 1,5 m afstand te houden bij het
halen en brengen van uw kind. Ook is de school nog niet toegankelijk voor
ouders, stuur een berichtje of bel als u dringende zaken wilt bespreken.