Kijken in groep 3
Op maandagmiddag 15 juni gaan de kinderen van groep 2 alvast een
middagje kennismaken in groep 3. De kinderen van groep 3 mogen zich in
groep 2, weer even kleuter voelen.