Ziekmeldingen in groep 1 en 5
Vandaag waren er een ongewoon aantal ziekmeldingen(meer dan drie) in
de groepen 1 en 5. Naar aanleiding hiervan is er contact geweest met de
GGD. Zij hebben aangegeven steekproefsgewijs de zieke kinderen te
willen gaan testen. Een groot aantal ouders van deze zieke kinderen heeft
inmiddels toestemming gegeven voor deze coronatest. Waarschijnlijk
betreft het bij de meeste/alle kinderen een onschuldig verkoudheidje, om
een besmetting met corona uit te sluiten wordt de test afgenomen.
Zodra er meer informatie is wordt u hierover geïnformeerd.