Wanneer blijft uw kind thuis?
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die
gelden voor het onderwijs toe:
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
Wanneer uw kind jonger is dan 6 jaar en verkouden is, mag het volgens
de RIVM richtlijnen gewoon naar school.
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste
7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school
en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels.
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag
de leerling weer naar school en de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19
en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon
24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer
informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen
per groep) neemt de school contact op met de GGD.
Wij vragen u dringend om als ouders 1,5 m afstand te houden bij het
halen en brengen van uw kind. Ook is de school nog niet toegankelijk
voor ouders, stuur een berichtje of bel als u dringende zaken wilt
bespreken.