Rapport
Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen het rapport weer
mee naar huis.
Ligt het rapport nog thuis, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk bij de
leerkracht inleveren!!
Het rapport zal er deze keer iets anders uitzien dan anders.
Dit i.v.m. de Corona-periode. De rapporten zullen op woensdag 1
juli worden uitgedeeld aan de kinderen.
In het rapport van de kinderen van groep 4 t/m 8 zit nog een extra blad
dat nog niet ingevuld is.
Dit is een thuiswerkrapport.
Het is een bijzondere periode geweest en ook thuis hebt u kunnen zien
hoe uw kind leert.
Als u het leuk vindt, dan kunt u deze bladzijde invullen. Het bovenste
gedeelte is voor het kind zelf om terug te kijken op de thuiswerkperiode,
het onderste gedeelte kunt u als ouder invullen.
Dit is niet verplicht. Maar wellicht mooi voor later!