Klaarovers
Helaas hebben we voor volgend schooljaar te weinig klaarovers. Dit
betekent dat we niet kunnen garanderen dat uw kind dagelijks veilig
wordt overgezet bij de Moerheimstraat. Helpt u ons mee? Aanmelden kan
nog bij Janet Kramer robertenjanet@telfort.nl