RIVM adviezen
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- Besmettelijkheid.

• Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve: - als het kind ook koorts heeft - kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD. - er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: - bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak); - het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden kinderen.
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels.
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.