infofolder
Omdat de informatieavond niet doorgaat, geeft elke leerkracht donderdag 3 september een informatiefolder mee aan uw kind(eren). In deze folder staan groep specifieke zaken. Mocht u naar aanleiding van deze folder vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de betreffende leerkracht.