Vervanging
De komende tijd zal naar verwachting het aantal leerkrachten die een coronatest moet ondergaan toenemen. Aangezien de testcapaciteit bij de GGD onder druk staat, laat een testmogelijkheid/uitslag steeds langer op zich wachten. Een leerkracht met klachten moet thuisblijven en zal meerdere dagen worden vervangen totdat de testuitslag beschikbaar is. Aangezien wij niet de enige school zijn die hiermee te maken heeft, raakt de invalpool in snel tempo leeg. Mochten er geen invallers beschikbaar zijn, dan proberen we het eerst intern op te lossen, door de inzet van de duo partner, een andere leerkracht of een onderwijsassistent( met lesbevoegdheid). Het kan voorkomen dat ook deze mogelijkheden uitgeput raken en we moeten beslissen een klas naar huis te sturen. Zolang de Covid-19 maatregelen van kracht blijven, is dit helaas de nieuwe realiteit.