Leerlingenraad
 Ook dit schooljaar komt de leerlingenraad weer bij elkaar en wel op maandag 14-9, 7-12, 1-3 en 31-5. Juf Danielle zal de raad, waarin kinderen van de groepen 5 t/m 8 zitten, aansturen. De leerlingenraad heeft als doel om:
*de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten *de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
*de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
*aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
*de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
*bevorderen van actief burgerschap