Ouderbijdrage
Deze week heeft er een inventarisatie plaatsgevonden m.b.t. de ouderbijdrage 2019/2020. Hieruit bleek dat er een aanzienlijk aantal ouders zijn die de ouderbijdrage nog niet voldaan hebben. We denken dat dit te wijten is aan de Coronacrisis. Nu de schoolreisjes voor de deur staan en hiermee aanzienlijke kosten zijn gemoeid, wil ik de ouders vragen die de ouderbijdrage 2019/2020 nog niet betaald hebben, dit alsnog te doen. U kunt het bedrag van € 40,- per kind overmaken op rekening NL61RABO0111.6723.41 t.n.v. St. vrienden van scholen o.v.v. ouderbijdrage 2019/2020. Is uw kind vanaf januari 2020 op school gekomen, dan betaald u € 25,- Ouders met kinderen die vorig jaar nog niet bij ons op school waren en toch mee gaan op schoolreisje, kunnen een bedrag van € 25,- overmaken op de bovengenoemde rekening.