PBS
Deze week gaan de PBS lessen over: Goed gedrag gym/speellokaal
*We wachten op onze beurt.
*Na toestemming van de leerkracht mogen we in het materialenhok.
*We dragen sportschoenen.
*We doen de sieraden af en haren vast.
*We zitten na het signaal van de leerkracht op de luisterlijn/plek.
*We tonen respect als iemand iets niet durft of kan.
*We gaan op een goede manier om met winnen en verliezen.
*We gaan op een goede manier met de materialen om en ruimen
gezamenlijk op.
*We houden ons aan de spelregels.