Aangepaste Corona maatregelen in school?
Voor het onderwijs is het protocol enigszins aangepast.
U kunt de school bezoeken na het lezen van de Triage vragen en pas als u
alle vragen met ‘nee’ beantwoord, noteert u uw contactgegevens op de
lijst en desinfecteert u uw handen. Wij adviseren u dringend een
mondkapje te dragen wanneer u onder schooltijd door de school loopt,
zodra u plaatsneemt mag het mondkapje af.
U mag geen gebruik maken van het schoolplein, uitzonderingen zijn de
ouders met kinderen in de onderbouw zij mogen hun kind ophalen van
het kleuterplein, ook kunnen de ouders met kinderen bij de PSZ hun
kinderen van het grote plein ophalen, tevens mag het ‘kleine’ plein aan
de Latyrusstraat gebruikt worden als wachtplek.