Studiedagen
Ik kreeg deze week van een ouder de vraag of er dit schooljaar ook
studiedagen staan ingepland. Als team hebben we er voor gekozen om dit
schooljaar de studiemomenten na schooltijd te laten plaatsvinden. Door
geen gebruik te maken van deze ‘losse’ dagen is het mogelijk de
meivakantie naar twee weken te verlengen(26-4 t/m 7-5)