Typelessen
Vorig jaar zijn we begonnen met de typelessen aan de kinderen van de
groepen 6, 7 en 8. Na wekelijks een les op school, moesten de kinderen
thuis verder oefenen.
Na dit eerste jaar hebben onze ervaringen met elkaar uitgewisseld, hieruit
bleek dat het niveau van de lessen voor de kinderen uit groep 6 vrij hoog
is. Een paar kinderen uit deze groep hebben uiteindelijk wel hun
typediploma gehaald. Daarom geven we een vervolg aan de typecursus in
groep 7, zodat hopelijk meer kinderen het diploma zal halen.
De kinderen uit nu groep 7, die zich niet hadden opgegeven, kunnen dit
alsnog doen. Aan kinderen die al een typediploma op zak hebben wordt
een aangepast programma geboden.
We starten na de herfstvakantie met de typelessen in groep 7.