Ouderbijdrage
Heeft u geen machtiging voor een automatisch incasso afgegeven voor de
ouderbijdrage, dan het vriendelijke verzoek de ouderbijdrage van
2020/2021 over te maken op rekening ‘St. vrienden van
scholen’NL61RABO0111.6723.41 o.v.v. de na(a)m(en) van uw kind(eren)
ouderbijdrage 2020/2021.
De ouderbijdrage bedraagt € 40 per kind per schooljaar. Stroomt uw kind
na 1 januari in, dan bedraagt de ouderbijdrage € 25,-. De ouderbijdrage is
bestemd voor activiteiten die niet vanuit de overheid vergoed worden,
zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, schoolreisje en
gedeeltelijk de kosten voor de kampen van groep 7 en 8.
Voor vragen omtrent de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met Janet
Kramer(penningmeester OAC) robertenjanet@telfort.nl