Aangepaste Corona maatregelen
Na de aanscherping van de maatregelen door het kabinet op 13 oktober,
heeft het crisisteam van Chrono besloten meer helderheid en
duidelijkheid te verschaffen voor de scholen. Hieronder een weergave
van de informatie die alle personeelsleden hebben ontvangen van ons
bestuur.
Op onze scholen staat het primaire proces, namelijk het geven van
onderwijs aan onze kinderen, centraal. Daarnaast hebben wij ook de zorg
voor ons personeel.
In de lijn van de maatregelen van het kabinet willen we ons aansluiten bij
de maatregelen om niet noodzakelijke contacten tot een minimum te
beperken, evenals het beperken van het aantal reisbewegingen. De
periode waarover deze maatregelen zich nu eerst uitstrekken loopt
tot 1 januari 2021.
Het crisisteam heeft besloten dat externen zoveel mogelijk buiten school
worden gehouden. Externen zijn personen die niet direct betrokken zijn
bij het primaire proces. Dat betekent dat ouders nog steeds buiten de
school moeten blijven, we geen excursies houden, geen workshops of
gastlessen en geen activiteiten voor kinderen buiten school - zoals
bijvoorbeeld plusklas en Manifesto.
Contacten met ouders het liefst digitaal of telefonisch. Alleen als het
absoluut noodzakelijk is kan een fysieke afspraak buiten schooltijd in de
school gemaakt worden, met inachtneming van de bekende
veiligheidsmaatregelen.
We hopen van harte dat we binnen Chrono en dus ook binnen onze
gezinnen de besmettingen tot een minimum beperkt kunnen houden.
Hier spelen we zelf een hele grote rol in door ons aan de regels te
houden en zo de risico’s op besmetting te beperken.

Verder wil ik u verzoeken om een besmetting in uw gezin aan ons te
melden.

Wanneer er geen gegronde redenen zijn uw kind thuis te houden, dan
verwachten wij uw kind(eren) gewoon op school.
In de komende periode gaan wij geplande lessen organiseren op basis van
deze richtlijnen.