Luizencontrole
Ook in deze tweede Coronagolf wordt uw kind niet door de luizenmoeder
gecontroleerd. Wij willen u vriendelijk verzoeken uw kind zelf te
controleren op luizen en/of neten. Treft u deze aan, dan vragen wij u hier
melding van te maken op school.
Hoe weet u of uw kind hoofdluis heeft?
Kam het haar van uw kind boven een wit vel papier, laken of wasbak. De
luizen zitten vooral op warme plekjes, zoals achter de oren, in de nek en
onder de pony. Luizen hebben een grijsblauwe kleur. Er kunnen ook
druppelvormige witte stipjes in het haar zitten. Dat zijn de eitjes of de
neten, die vastgekleefd zitten aan de haren (in tegenstelling tot roos, wat
los zit)