Schoolplein
U mag geen gebruik maken van het schoolplein, uitzonderingen zijn de
ouders met kinderen in groep 1 en 2, zij mogen hun kind ophalen volgens
de afgesproken procedure van het kleuterplein. De ouders met kinderen
bij de PSZ mogen hun kinderen van het grote plein ophalen. Daarnaast
mag het ‘kleine’ plein aan de Latyrusstraat gebruikt worden als wachtplek
voor ouders.