Opgave Basisschool
Wordt uw kind in 2021 4 jaar, dan wil ik u vriendelijk verzoeken uw kind
middels het inschrijfformulier in te laten schrijven op onze school. U kunt
een verzoek voor een inschrijfformulier sturen naar
s.donker@chronoscholen.nl
Indien u een kind op school heeft, dan kan het inschrijfformulier aan haar
of hem worden meegegeven. Het is natuurlijk ook mogelijk het
inschrijfformulier via de mail te ontvangen.
U heeft de keus, geef uw voorkeur wel even aan ons door.