Sollicitatiecommissie nieuwe voorzitter van het College van
Zoals misschien al bij u bekend is, gaat Henk Brink eind van dit schooljaar
met pensioen en moeten we op zoek naar een nieuwe voorzitter van het
College van Bestuur. Namens Raad van Toezicht heeft de voorzitter van de
Raad van Toezicht de sollicitatiecommissie voor een nieuwe voorzitter van
het College van Bestuur voor Chrono ingesteld.
In de commissie zijn, naast de voorzitter RvT en 2 leden van de RvT, alle
geledingen van Chrono vertegenwoordigd: schooldirecteuren, GMR en
staf.
De voorzitter hecht erg aan de vertrouwelijkheid van hetgeen wordt
besproken in de sollicitatiecommissie en er is nadrukkelijk gekozen voor
één woordvoerder. Daarmee willen we voorkomen dat er “ruis op de
kabel” ontstaat en de belangen van sollicitanten en alle andere
betrokkenen worden geschaad. Op deze manier beschermen we ook
leden van de sollicitatiecommissie. In de sollicitatiecommissie is het punt
“communicatie” een vast onderdeel van overleg. We stemmen
nadrukkelijk af wat we willen communiceren. We zullen kort zijn in het
doen van mededelingen en er moet ook echt wat te melden zijn.
De woordvoerder van de sollicitatiecommissie is Sander van der Veen. Hij
is te bereiken op nummer 06 46 10 23 21.
Vorige week woensdag is de sollicitatiecommissie voor de eerste keer bij
elkaar geweest. De planning is besproken en de commissieleden zijn aan
het werk gezet. De komende tijd wordt de profielschets vastgesteld en de
advertentie gemaakt. De advertentie zal voor de kerstdagen in de media
verschijnen.