Start instroomgroep
Nu onze huidige groep 1 steeds verder vol loopt met nieuwe leerlingen,
kiezen we er voor om na de kerstvakantie te starten met een
instroomgroep. De kinderen in deze groep gaan alleen de ochtenden naar
school gaan. Deze groep wordt gehuisvest in het nu nog leegstaande
lokaal in het kleutergedeelte. Op dit moment zijn we nog bezig met de
personele inzet, zodra hier meer duidelijkheid over is, zult u hierover
worden geïnformeerd.