Flexgroepen(herh.)
Dinsdag gaat juf Karin op de Regenboog starten met flexgroepen. In deze
drie flexgroepen zitten kinderen van groep 1 t/m 8. In overleg met de
leerkracht hebben we gekeken welke kinderen gebaat zijn met een ander
soort aanbod dan alleen het algemene aanbod. Deze opdrachten staan
los van het Levelwerk wat kinderen soms hebben. Bij Levelwerk gaat het
vooral om cognitieve uitdaging en het oefenen in doorzetten, fouten
mogen maken enzovoort.
In de flexgroep zitten kinderen die op een andere, creatieve manier
denken (out-of-the-box) Kinderen die een uniek gevoel voor humor
hebben, zich verwonderen, dingen willen weten en uitzoeken. Die
opbloeien van opdrachten waarbij ze zelf dingen moeten creëren,
samenwerken en ze hun manier van denken in kunnen zetten om tot
resultaat te komen. We gaan bijvoorbeeld filosoferen, opdrachten doen
waarbij er geen 'goed of fout' is, maar waarbij het gaat om hun eigen
mening en dat ze die durven te onderbouwen. We hebben als doel ze te
motiveren, zelfvertrouwen te geven en omgaan met dit creatieve
denken. Ze zullen merken dat het prima is als je net even anders denkt en
ervaren dat er meer kinderen zijn die op deze manier denken. Voor elk
kind zullen dit specifieke doelen zijn. We gaan ze dus flink uitdagen op
een positieve manier.
Het heet niet voor niets flexgroep: de samenstelling van de groep is
namelijk flexibel. Na de kerstvakantie kan het zijn dat er weer andere
kinderen bijkomen en ook kinderen weer uit het groepje gaan. Zo zorgen
we ervoor dat we meerdere kinderen van de Regenboog dit aanbod
kunnen geven. U wordt als ouder geïnformeerd als uw kind hiervoor in
aanmerking komt.