Vrijwillige contactmoment (hert)

Op 10 december vindt de vrijwillige momentavond plaats. Dit contact moment zal digitaal of telefonisch plaatsvinden. Voor de ‘vrijwillige’ aanmelding maken we in dit geval geen gebruik van het ouderportaal van onze website. Wel kunt u zich via de mail van de betreffende leerkracht aanmelden voor een gesprek. Aanmelden kan in de week van 30 november t/m 4 december