Kerstviering

Ook de kerstviering zal dit jaar anders vorm krijgen dan u van ons gewend bent. In plaats van een kerstdienst in de kerk, zal de viering met kinderen plaatsvinden in de eigen groep. Om het aantal breng en haal momenten te beperken, hebben we er voor gekozen de viering donderdagochtend 17 december onder schooltijd te laten plaatsvinden. U hoeft dan ’s avonds niet nog eens uw kind(eren) te brengen en te halen.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn, zoals in de jaarplanning is opgenomen, de donderdagmiddag vrij.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn, naast de al ingeplande vrije vrijdagmiddag ook de donderdagmiddag vrij.

Maakt u gebruik van de BSO, dan kunt ook via Konnect voor deze middagen BSO aanvragen bij Welluswijs.