Spaaractie

Opbrengst Spaaractie ‘Geef Licht’

Bij deze wil ik u laten weten dat de opbrengst van de actie GEEF LICHT € 473,40 heeft opgebracht.

Mede door de enthousiaste medewerking van uw kind(eren) kunnen we met deze bijdrage een beetje meer licht geven aan de vluchtelingenkinderen op Lesbos.

Namens PKN Hardenberg-Heemse, heel hartelijk dank