Ouderhulp


Als school kunnen we niet zonder hulp van onze ouders. Niet alleen in de MR, OuderActiviteitenCommissie en Klankbordgroep is de inzet van enthousiaste ouders belangrijk. Juist ook voor al die andere 'taken en klussen' is de inzet van ouders voor ons als school van groot belang.

U kunt hierbij onder andere denken aan de volgende zaken:
In de Schoolgids kunt u meer lezen over ouderhulp.